Методична скарбничка


Модель сучасного вчителя

Модель сучасного вчителя

Авторитарний педагог

Ліберальний педагог

Педагог-гуманіст

Демократичний педагог********************************************************************************
Сучасні освітні технології

********************************************************************************

Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. За ред. О. І. Пометун

********************************************************************************


Самоаналіз уроку
САМОАНАЛІЗ УРОКУ
1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.
2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації
мети уроку?
3. Чи раціонально використано час уроку?
4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?
5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?
6. Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?
7. Ефективність організації самостійної роботи.
8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?
9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?
10. Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?
11. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?
12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його
подолання.
13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини
засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.
14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.
15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.
16. Що із запланованого не вдалося? Чому?
17. Чи цікавив урок учнів?
18. Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна
допомога?


Самоаналіз виховного заходу
1. Найменування виховного заходу, дата, місце проведення, вік дітей, що взяли в ньому участь.
2. Визначення форми (жанру) заходу: етична бесіда, диспут, свято, похід-екскурсія, психологічний тренінг, урок самоврядування тощо.
3. Конкретні педагогічні цілі й виховні завдання цього заходу (головною метою виховного заходу є зміна стосунків).
Наприклад:
Виховання інтересу до спорту, техніки, науки, мистецтва, політики, тощо;
Формування здатності до збагачення власного внутрішнього світу,самовиховання;
Зміна характеру міжособистісних стосунків у класному колективі (виховання в учнів поваги один до одного);
Зміна ставлення до якогось члена колективу (в результаті його цікавої розповіді про своє захоплення, про яке ніхто раніше в класі не знав, у нього можуть з’явитися товариші);
Виявлення, розвиток здібностей будь-якого із членів колективу,
забезпечення зміни його ставлення до себе;
Вивчення учнями правил поведінки (етикету): на вечорі, танцях, банкеті тощо.
4. Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність.
5. Участь колективу вихованців у розробці планів проведення заходу і їх мотивація до активної діяльності.
6. Хід підготовчої роботи, розподіл доручень, ставлення учасників до її виконання.
7. Педагогічна позиція вчителя, стимулювання ініціативи, активності, самостійності учнів, залучення їх до роботи в ролі помічників.
8. Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей.
9. Позиція школярів під час проведення заходу (активність та ініціатива; байдужість і пасивність).
10. Позитивні, найбільш вдалі моменти заходу, створення виховної ситуації, у якій учні відчувають радість, гордість за себе і товаришів. Хиби і труднощі у роботі, шляхи їх подолання.
11. Ступінь виконання поставлених завдань.
12. Спрямованість у майбутнє (наявність перспектив), визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані проведені заходи, системність виховної роботи у класі.******************************************************************************
Олександра Глазова.  
МОЛОДОМУ КОЛЕЗІ:  ЯК АНАЛІЗУЮТЬ  УРОК 

Завантажити тут

******************************************************************************

ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ПОРТФОЛІО

Європейське мовне портфоліо
******************************************************************************
Педагогічний досвід  а матеріалами  журналу «Управління освітою» №1 (66) , січень2012/ 
Педагогічний досвід  /за матеріалами  журналу «Управління освітою» №1 (66) , січень2012/