10 клас. Українська література

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

1.     Коли, де і в якій родині народилася Леся Українка?
2.     У якій атмосфері зростала Леся Українка?
3.     Що ви знаєте про Сергія Мержинського? Які стосунки були в нього з Лесею?
4.     Що ви знаєте про Климента Квітку? Як родина Лесі ставилася до нього?
5.     Як називався перший вірш Лесі Українки? Кому вона його присвятила?
6.     Назвіть першу збірку Лесі Українки. Де і коли вона вийшла?
7.     Про які захоплення Лесі Українки ви знаєте?
8.     Назвіть основні мотиви лірики Лесі Українки та приклади віршів.
9.     Назвіть ознаки неоромантизму.
10.  Що таке оксюморон?
11.  Перекладіть назву вірша  «Contra spem spero!». Який прийом використала Леся Українка?
12.  Основний мотив вірша «Contra spem spero!».
13.  У чому Леся Українка вбачає свій обовязок? /За віршем «Contra spem spero!»/.
14.  Знайдіть в поезії  «Contra spem spero!» символи, які уособлюють лихо.
15.  Назвіть контрастні пари з вірша «Contra spem spero!».
16.  Яке символічне значення мають рядки:
Я на вбогім сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі

17.  Який міфологічний образ використовує Леся Українка в поезії «Contra spem spero!»?
18.  Розтлумачте образ темної ночі в поезії «Contra spem spero!»?
19.  Який прийом використано в рядках:
О, сліз таких вже вилито чимало, –
Країна ціла може в них втопитись!
20.  Що таке анафора? Наведіть приклад анафори в поезії «Contra spem spero!»?
21.  Як змінюється настрій ліричної героїні  в поезії «І все-таки до тебе думка лине»?
22.  До чого закликає Леся Українка в поезії «І все-таки до тебе думка лине»?
23.  Яку ідею стверджує Леся Українка в поезії «Уста говорять: він навіки згинув!»?
24.  Основний мотив вірша «Стояла я і слухала весну».
25.  У чому знаходить розраду лірична героїня вірша «Стояла я і слухала весну»?
26.  Що змальовує Леся Українка в поезії «Хвиля»?
27.  Поясніть символіку поезії «Хвиля».
28.  Які художні засоби використовує «Леся Українка у вірші «Хвиля», відтворюючи шум моря? Поясніть.

 Життя Лесі Українки

Завдання. Перегляньте запропоновані фільми. Підготуйте (усно) цікаві факти із життя Лесі Українки.
1.            Обличчя української історії. Леся Українка
https://www.youtube.com/watch?v=4BEqlunkBqw

2.            Документальний фільм «Леся Українка»
https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY

3.            Документальний фільм студії  "ВІАТЕЛ" із серіалу «Гра долі» "Вір мені. Леся Українка"

4.            Великі Українці - Леся Українка (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=dlthsclHJKc


Домашнє завдання на вівторок (20.03)

1. Заповнити таблицю "Порівняльна характеристика Михайла й Сави (за повістю Ольги Кобилянської «Земля»).

Записи робити точні з вкрапленням цитат (якщо цитата точніше може висловити думку). Конкретно і чітко відповідати на поставлені питання, використовуючи запропонований матеріал, який можна завантажити ТУТ.

Також скористайтесь підручником "Українська література. Семенюк. Профіль" стор. 239-242.

Михайло
Сава
Зовнішність


На кого і чим був схожий?


Захоплення


Шкідливі звички
Ставлення до життя (життєрадісний, замкнути, похмурий тощо)
Ставлення до землі та праці


Ставлення до військової служби
              

Моральне обличчя, ставлення до рідних
Кохання в житті  героїв
Загальні риси характеру
Здатність до злочину


2. Усна порівняльна характеристика Рахіри й Анни. Використайте вказаний матеріал та цитати, які виділяли в тексті.


ЦІКАВЕ ПРО ШЕВЧЕНКА 
ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Дивіться матеріал за посиланнями:


http://info.berezhany.net/the-news/dovkola/3309-10-faktiv-pro-tarasa-shevchenka

http://litopys.org.ua/shevchenko/bio02.htm

http://dnepredu.com/uk/article/taras-shevchenko-zhiti-bude-poki-na-zemli-zhitimut-2.html  /тут є прислів*я про Шевченка, питання для вікторини/

Матеріал прочитати, вибрати цікаве для малих дітей, уникати важких імен, дат, назв географічних пунктів тощо. 

Найцікавіше для дітей!!!!!
Ілюструвати розповідь!


МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Повість «Тіні забутих предків»
Завдання до повісті:
  1. Підготуватися до експрес-опитування за текстом.
  2. Переглянути кінострічку Сергія Параджанова за мотивами повісті.
  3. Опрацювати теорію за підручником Семенюк (стор. 189-200). Знати відповіді на питання:
·         Історія написання повісті.
·         Особливості композиції.
·         Робота Коцюбинського над назвою повісті.
·         Образи Івана та Марічки (цитати характеристики виділити в тексті).
·         Порівняльна характеристика Марічки та Палагни.
·         Риси імпресіонізму в повісті.
·         Життя і побут гуцулів. Фольклорна основа повісті (письмово).


Заповніть таблицю (чітко, повно, з коротким поясненням).  Можна доповнити етногрфічними елементами на власний розсуд.

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ.
1
Міфічні істоти
1.Щезник – чорт, дідько; у лісі пасе звірів.
2.Чугайстер – лісовий чоловік; бігає по лісах і розриває мавок.
3.Мавки –  . . .
2
Обряди і традиції гуцулів
1.Пологи: обкурювали вогнем хату і запалювали свічку.
2. …
3
Народні свята

4
Гуцульський одяг

5
Гуцульські ремесла

6
Народні інструменти

7
Гуцульські пісні

 8
Гуцульська говірка


Додаткову інформацію для виконання письмового завдання можна прочитати  ТУТ і за посиланням
 http://metodportal.com/node/1763Василь Стефаник.
Новела «Камінний хрест»
Завдання до новели можна завантажити ТУТ.

Питання до поеми Івана Франка

"Мойсей"

1.                   Коли І. Франко написав поему «Мойсей»?
2.                  Мистецький та ідейний поштовх до написання поеми?
3.                  Кому присвячена поема?
4.                 Як Юрій Шевельов назвав поему «Мойсей»? Чому?
5.                  Чому поема є філософською?
6.                 Композиція поеми?
7.                  З яких двох частин складається пролог? Прокоментуйте.
8.                 Яка історія створення прологу?
9.                 Віршовий розмір прологу до поеми «Мойсей»?
10.              Сформулюйте ідею поеми.
11.                Чи перегукується доля єврейського народу з долею українців?
12.               У чому  трагедія народу?
13.               Хто  є центральним образом поеми?
14.              З чим порівнює народ автор?
15.               Назвіть основні риси вдачі Мойсея.
16.              Яку ідею уособлює образ Єгошуа?
17.               Прокоментуйте притчу про терен, розказану Мойсеєм.
18.              Що таке терцина?
19.              Яким розміром написано поему «Мойсей»?
20.              Головні ознаки неоромантизму.
Питання до теми «ЛІРИКА ІВАНА ФРАНКА»

1.      Коли, де і в якій родині народився Іван Франко?
2.      Назвіть етапи освіти Івана Франка.
3.      Назвіть три арешти Івана Франка, їх тривалість і причини.
4.      Коли побачила світ і як називалася перша збірка І. Франка? Кому вона була присвячена?
5.      Назвіть другу збірку І. Франка і рік її видання. Кому вона була присвячена?
6.      Яка лірика називається громадянською?
7.      Поясніть назву третьої збірки І. Франка.
8.      Що уособлює вічний революціонер у вірші «Гімн»?
9.      Що таке рефрен? Назвіть його роль у вірші «Гімн»?
10. Що таке алітерація? Яке її значення і вірші «Гімн»?
11. Що таке сонет?
12. Чому Франко схиляє голову перед Мадонною Рафаеля?
13. Що стало поштовхом до написання збірки «Зівʼяле листя?»
14. Схарактеризуйте композиціюкниги «Зівʼяле листя».
15. Що таке цикл? Скільки циклів поезій входить до збірки «Зівʼяле листя?»
16. Як Іван Франко визначив жанр книги «Зівʼяле листя»? Чому?
17. Чим вірш «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» близький до народної пісні?
18. Які деталі  свідчать про те, що любов хлопця не знаходить відгуку в серці дівчини?
19. Назвіть контрастні образи у вірші «Чого являєшся мені у сні»?
20. Назвіть жінок, які стали прототипами героїнь вірша «Тричі мені являлася любов»?
21. Назвіть двоскладові віршові розміри. Поясніть.
22. Назвіть трискладові віршові розміри. Поясніть.Завдання на осінні канікули

1. Прочитати твори (7,8,9 кл.) за програмою ЗНО. 
2. Опрацювати відповідні сторінки підручників.
3. Виконати тренувальні тестові завданняз української літератури за програмою ЗНО. Завдання можна завантажити ТУТ.
4. Підготуватися до контролю знань.

Програма ЗНО-2017 з української літератури

Назва розділу
Зміст літературного матеріалу (письменники, твори)
Предметні уміння та навички
1. Усна народна творчість
Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень.
Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «За світ встали козаченьки»
Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».
Тематика, образи, зміст народних дум і балад.
«Дума про Марусю Богуславку».
 Балада «Ой летіла стріла».
Учасник ЗНО повинен уміти:
Аналізувати літературний твір чи його уривок.
Розрізняти види і жанри усної творчості.
Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень.
Аналізувати зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-побутових пісень.
Визначати провідні мотиви історичних пісень, характеризувати образи героїв їх – історичних осіб.
Визначати тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі Чурай.
Виділяти у фольклорних творах анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу, визначати їхню художню роль.
2. Давня українська література
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)
«Слово про похід Ігорів»
Григорій Сковорода
. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми
Знати основні теоретико-літературні поняття:
- художній образ,
- прототип;
- тема, ідея, мотив художнього твору;
- проблематика та конфлікт у художньому творі;
- сюжет і композиція літературного твору;
- позасюжетні елементи;
Знати та вміти визначати в літературному творі тропи:
- епітет,
- порівняння;
- метафору,
- алегорію,
- гіперболу;
- метонімію,
- оксиморон.
Знати характерні риси бароко.


Підручники з української літератури


Іван Нечуй-ЛевицькийБуктрейлер "Кайдашева сім'я"на соціально-побутову повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Буктрейлер "Кайдашева сім'я" на соціально-побутову повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Читає: народний артист України, лауреат Шевченківської премії Анатолій Паламаренко 


Домашнє завдання


Продовжіть речення, даючи вичерпні відповіді:
1.     У другому виданні «Кайдашевої сім'ї» І. Нечуй-Левицький змінив …
2.     Події повісті відбувалися в селі …
3.     Прототипом  Кайдашів стала родина …
4.     За жанром «Кайдашева сім'я» - це …
5.     Повість «Кайдашева сім'я» реалістична, бо …
6.     Тема  повісті - …
7.     У повісті І. Нечуй-Левицький порушив проблеми …
8.     Композиційні особливості повісті: …


Панас МирнийПанас Мирний. Передача з циклу "Невідомепро відомих" (історії кохання видатних українців за книгою Неллі Топської "Любов-наснага, любов-журба").
Театр корифеїв

Українське театральне мистецтво другої половини ХІХ ст.Театр українських корифеївМарко Кропивницький.Марія ЗаньковецькаМикола Садовський
Іван Карпенко-Карий


Режисер: В.П.Вітер. Ведуча: Н.Сопіт

«Мартин Боруля». Вистава Київського державного академічного українського драматичного театру імені І. Я. Франка''Хазяїн''. Вистава Львівського академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької за однойменною п'єсою Івана Карпенка-Карого. Укртелефiльм, 1979. Постановник: Олекса РіпкоМихайло Старицький


Михайло Старицький. Передача із серії "Народний ювілей" Севастопольської державної телерадіокомпанії. Автор тексту - Попова Олена Анатоліївна, оповідачі - студенти Севастопольського міського гуманітарного університету

Борис ГрінченкоІван Франко

Дім, який збудував Франко. Документальний фільм виробництва телеканалу "НТА". Автор і ведучий -- Степан Грицюк

Іван Франко. Біографічний фільм за сценарiєм Л.Смiлянського /1956/


Пісня «Гімн». Виконують: камерний оркестр Заслуженої капели України «Трембіта», Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик», студентський мішаний хор Львівського державного музичного училища. Диригує Народний артист України Микола Кацал.

Рафаель. Сікстинська мадонна. Проект «Енциклопедія»Романс М. Лисенка «Безмежнеє поле». Виконує Михайло Гришко


Романс «Ой, ти дівчино з горіха зерня». Виконує Анатолій Соловʼяненко

Імпресіонізм

Клод Моне. Враження. Схід сонця. Проект «Енциклопедія»


Михайло КоцюбинськийКоцюбинський. Бистроплинний сон. Документальний фільм студії ВІАТЕЛ  із серіалу «Гра долі».  Режисер: В.П.Вітер. Ведуча: Н.Сопіт.«Тіні забутих предків». Художній фільм. Режисер – Сергій Параджанов /1964/

Ольга Кобилянська
 
Ольга Кобилянська. Передача з циклу "Невідоме провідомих" (історії кохання видатних українців за книгою Неллі Топської "Любов-наснага, любов-журба").Valse Brillante /Ольга Кобилянська/.  Документальний фільм студії ВІАТЕЛ із серіалу «Гра долі».  Режисер: В.П.Вітер. Ведуча: Н.Сопіт.

Ірина Фаріон про Ольгу Кобилянську. Телепередача «Велич особистості».


Експресіонізм

Едвард Мунк. Крик. Проект«Енциклопедія»Василь Стефаник


«Камінний хрест». Аудіокнига

«Камінний хрест». Художній фільм /1968/. Режисер – Леонід Осика

Леся УкраїнкаНаша Леся. Документальний фільм. Волинська обласна творча дитяча студія «Боривітер»

ЛесяУкраїнка. Передача з циклу "Невідоме про відомих" (історії кохання видатних українців за книгою Неллі Топської "Любов-наснага, любов-журба").


О, Лесю Українко без догани! Відеоролик. Автор - Алла Глусь


«Contra spem spero». Декламує Катя Воротнікова

Пісня «CONTRA SPEM SPERO». Музика: Олександр Шимко

Пісня «CONTRA SPEM SPERO». Виконує Дмитро Черченко
«Лісова пісня». Вистава Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка за драмою-феєрією Лесі Українки.

«Лісова пісня». Художній фільм /1961/. Режисер – В. Конарський

«Лісова пісня». Художній фільм /1983/. Режисер – Юрій Іллєнко
Микола Вороний

«Блакитна панна». Відеопоезія (творча робота учня)

Камеї

 ФрескиАрабески
Пісня «О, Україно!»  Одна з найкращих пісень Січових Стрільців. Слова: Микола Вороний. Музика: Ярослав Ярославенко

Олександр Олесь


Пісня «Сміються, плачуть солов'ї».   Музика:  Василь  Безкоровайний. Слова: Олександр Олесь. Виконує Ніна Матвієнко

Пісня «Сміються, плачуть солов'ї».   Музика: В.Безкоровайний. Слова: О.Олесь.  Виконує Діана Петриненко
Володимир Винниченко

Винниченко без брому. Документальний фільм. Це частина серіалу «Українська мрія», над виробництвом якого працює Творче об'єднання документальних фільмів та програм Першого Національного.Телеканал / кіностудія: НТКУ. Режисер: Ірина Шатохіна

Володимир Винниченко. «Очима культури» №23. Розповідає Марко Роберт Стех«Момент». Короткометражний фільм. Режисер: Олександра Тесленко, Творча Майстерня "ПЕРСПЕКТИВА".