Учням


Інтеактивні завдання для учнів

Що потрібно зробити учневі, щоб виконати запропоновані завдання?
1.        Перейдіть за посиланням Learningapps.org -  і потрапите на головну сторінку.
2.        Клацніть ВХІД.
3.        Введіть логін і пароль /таблицю логінів і паролів  дивись нижче/. До речі, ви можете змінити їх.
4.        Клацніть МІЙ КЛАС - і перед вами буде підбірка вправ, які ви повинні виконати.  Успіхів вам!!! 

Логіни та паролі

№ з/п
Прізвище та ім'я    
Логін               
 Пароль 
1
Касьянюк Антон               
касант59   
sommer24 
2
Гандзюк Владислав 
ганвла79       
blatt76 
3
Поліщук Владислав         
полвла87 
blatt22 
4
Тригубенко Володимир     
тривол93 
auto38
5
Пістиняк Ксенія               
пісксе32 
herbst14 
6
Стаховська Ніна               
станін68 
haus44

*********************************************
Завдання на четвер:
Складіть діалог (12-15 реплік) дискусійного характеру на одну із запропонованих тем. 
Дискусійний характер міркувань виявляється в тому, що одна теза заперечує іншу. Якщо тема дискусійна, спірна, у міркуванні з'являються різні твердження й відповідні докази.

Пам'ятайте: суть дискусії в тому, щоб навести переконливі аргументи на користь власної позиції.
Орієнтовні теми для діалогів:
1.          «Потрібно завжди говорити правду».
2.          «Ввічливість – ознака вихованої людини».
3.          «Гіперопіка батьків позбавляє дитину самостійності».

*********************************************

На четвер роздрукуйте й уважно прочитайте запропонований текст.
Текст можна завантажити ТУТ

*********************************************
9 клас. Українська мова. ДПА

Завдання: напишіть запропоновані аудіодиктанти.

Українська мова. ДПА. Аудіодиктанти
Диктант "Реформатор живопису" слухай ТУТ. 
Диктант "Доля мови" слухай ТУТ. 
Диктант "Про що розповідає писанка" слухай ТУТ. 
Диктант "Наполеглива праця" слухай ТУТ. 
Диктант "Символ вірності" слухай ТУТ. 

*********************************************
9 клас. Українська мова
Розділові знаки в складних реченнях
з різними видами зв’язку

ДЗ на четвер
                              
  Завдання: спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть у кожному граматичні основи, укажіть кількість простих речень. З’ясуйте вид зв’язків між частинами складних речень /письмово/.

1. Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить мені здається серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П. Филипович).
2. Сонце і повітря лоскочуть щоки а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо що здається надворі стоїть весна одягнена у білі шати (М. Коцюбинський).
3. Ніна спочатку думала про Якова Македона що привернув її увагу та згодом сильніші спогади витіснили його образ і перед очима постали і люди інші і події  що їх довіку не забути (А. Шиян).
4. Дивовижні сцени можна було побачити в ці хвилини в таборі той сміявся той плакав там обнімалися там підняли на руки і цілували стареньку бабусю що принесла останню качку (Я. Ваш).
5. Є прадавні скарби що намертво лежать у землі і є живі скарби що йдуть по землі від покоління до покоління огортаючи глибинним чаром людську душу (М. Стельмах).
6. У гущавину бору долітали з міста передзвони і можливо не один звір нашорошившись слухав одноманітне гудіння і мчав потім сполоханий в такі хащі де давно не ступала людська нога (А. Шиян).


*********************************************
9 клас. Українська мова
Розділові знаки в складних реченнях
з різними видами зв’язку
ДЗ на вівторок
Завдання. Розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи.

1.  Багато струмків породжується тут високо на горах де росами опадають тумани й де хмари часто сіють дощі (С. Скляренко).    
2.  Парк що починається одразу ж за воротами розташований на місці колишнього дібровного пралісу і коли дійдеш до кінця центральної алеї ти можеш побачити окремі вікові дуби сосни (З газ.).  
3.  В природі  існує ніч для того щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина (М. Стельмах).
4. Олег при­глушує мотора стає на коляску і щоб не забруднити черевиків спли­гує на моріжок буйно зарослий соковитими подорожниками яких і приморозки не беруть (М. Григорів).
5. Для того щоб ознайомитись з будь-яким великим містом треба обійти най­більш характерні його вулиці й завулки (П. Панч).
6. Мабуть сталося щось несподіване бо якби вона знала що не зможе прийти то сказала б йому (Д. Ткач).
7. Закінчили обмолот пшениці і поки тік приготують до обмолоту жита Левко був вільний (О.Десняк).

8.  Коли він торкався смичком струни скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика (В.Собко).  

*********************************************

9 клас. Українська мова

Розділові знаки в безсполучниковому реченні

ДЗ на четвер /02.03./:
Завдання. Розставте розділові знаки в безсполучникових  реченнях, поясніть.

Завантажити картку з теми можна тут.


*********************************************
9 клас. Українська мова
Безсполучникове речення
ДЗ на вівторок /21.02./:
Завдання. Розставте розділові знаки. Замініть безсполучникові речення відповідними складносурядними чи складнопідрядними.

1.  Кажуть вогонь печі дає дзвінкість вогонь душі дає красу (О. Гончар).
2.  Вітер війнув  листя з клена жовте жовто-золоте полетіло (П. Тичина).
3.  Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка).
4.  Не навчив батько  не навчить і дядько (Н. тв.).
5.  Та сам я шукав не істини модні  розшукую в хаосі власну особу (М. Руденко).
6.  Згадую дітьми із листя кленів ми до свят сплітаємо вінки (В. Колодій).
7.  Прийде час  всі дороги на світі повернуть у край наш крилатий на печаль ворогам на утіху тобі (М. Стельмах).
8.  Махнула осінь в ліси  вони зацвіли пурпуровими сірими та жовтими фарбами (І. Франко).
9.  Я розкажу вам про замерзлу квітку вона чорніє в мене на столі (Г. Чубач).
10.   Зелена трава горить-палає зеленим огнем на її довгих листочках грає й сяє мов самоцвітне каміння чиста роса (Панас Мирний).

*********************************************
9 клас. Українська мова

ДЗ на четвер /09.02./: виконайте тестові завдання на друкованій основі. У кожному реченні підкресліть граматичні основи, визначте вид підрядного, де треба, тип підрядності, засіб зв*язку.

Завантажити тести з теми можна тут. 

*********************************************
9 клас. Українська мова

Інтеактивні завдання для учнів

За допомогою сервісу  Learningapps.org  я створила для дистанційного навчання віртуальні класи. Указаний ресурс також дозволяє контролювати процес виконання завдань учнями.

Що потрібно зробити учневі, щоб виконати запропоновані завдання?
 1. Перейдіть за посиланням Learningapps.org -  і потрапите на головну сторінку.
 2. Клацніть ВХІД.
 3. Введіть логін і пароль /таблицю логінів і паролів  дивись ТУТ/. До речі, ви можете змінити їх.
 4. Клацніть МІЙ КЛАС - і перед вами буде підбірка вправ, які ви повинні виконати.  

************************************************** 
9 клас. Українська мова
Завдання на період карантину
(це 4 уроки української мови)

Завдання 1.  Повторіть уже вивчені складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними  (Заболотний,  § 15).
Виконайте письмово в зошиті вправи 128, 130

Завдання 2. Вивчіть складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця, часу, способу дії, ступеня, порівняльними (Заболотний,  § 16-17).
Виконайте письмово в зошиті вправи
141 (1,3,4);
142 (укажіть тільки номери речень);
149 (1,2,4,5);
156 (1,2,4,6);

164 (укажіть номери речень; підрядні способу дії і міри та ступеня виписуйте окремо).

Завдання 3. Підготуйте усний (напишіть на чернетках, але прийматиму усно) твір-роздум на морально-етичну тему за структурою власного висловлювання, яке писатимете на ЗНО. Теорію див. нижче.

Прочитайте наведений текст.
       Одні кажуть, що друзі перевіряються в біді. Інші наполягають на тому, що справжній друг - той, хто може порадіти за твої успіхи. Чи є місце заздрощам у товариських стосунках?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.


**************************************************
Твір-роздум на морально-етичну тему

Завдання 1. Опрацюйте теорію «Завдання з розгорнутою відповіддю».
Завантажити теорію можна тут.

Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 20.
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б)
Критерій
Кількість помилок
Бали
6а. Орфографія та пунктуація
0-1
4
2-6
3
7-11
2
12-16
1
17 і більше
0
6б. Лексика, граматика та стилістика
0-1
4
2-4
3
5-7
2
8-10
1
11 і більше
0


Завдання 2. Спишіть складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними. Розставте пропущені розділові знаки.  Накресліть схеми речень.

1.  Ви знаєте як пахне хліб? (Л. Забашта).
2.  Відомо ж бо що заборонений плід є найсолодшим (О. Гончар).
3.  Я намагався уявити собі які в собаки очі. (Є. Гуцало).
4.  Люблю коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева (В. Сосюра).
5.  Чи й справді необхідно щоб жінка була мужня? (Л.Костенко).
6. Гетьманові згадалося яким радісним був Великдень у дитинстві (Ю. Мушкетик).

Завдання 3. Складіть і запишіть речення за поданими схемами.
1.  [ . . .  дієслово ], (як …  ).
2.  [ . . .  прислівник ], (коли… ).
3.  [ . . .  прикметник ], (що…  ).

      На допомогу вам фрагменти з підручника О. Пономарева.

Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від дієслів із значенням мовлення: заявляти, питати, зауважувати, оголошувати, говорити, казати, передавати, інформувати, повідомляти, розповідати та ін.: «Його взяли за руку й сказали, що вже час подавати й "на-гора"» (М.Хвильовий); «Принагідно зауважу, що професія журналістська нагадує кравецьку» (С. Колесник). Часто підрядні з'ясувальні залежать від дієслів із значенням мислення: думати, розуміти, гадати, вважати, планувати, передбачати, визначати, дізнаватись, припускати, пам'ятати, згадувати, зазначати тощо: «І не збагну ніколи, як вмістилось моє життя в маленькім слові хліб» (Д.Павличко); «І я зрозумів, що футбольна честь нашого інституту того вечора залежить і від моїх ніг» (М. Вінграновський).В окрему групу виділяються дієслова із значенням відчуття, сприймання: чути, бачити, відчувати, помічати, почувати, уявляти, спостерігати, дивитися, примічати, стежити та ін.: «Почуваєте, як тут тепло? Чуєте, як упевнено хрумтять коні і як спокійно поблискують ліхтарі?» (М.Хвильовий); «Я бачив, як стояв у задумі композитор під хотинськими дзвонами...» (Я. Гоян).З інших груп дієслів виділяються дієслова із значенням волевиявлення, спонукання: вимагати, хотіти, бажати, прагнути, застерігати, попереджувати, забороняти, заохочувати, дозволяти, радити, наполягати, нагадувати тощо: «...Бронко попереджав, що сьогодні в нього термінова робота...» (І.Вільде); «Хочете, щоб "юнкерси" накрили і розтерзали нас...» (С. Колесник).При дієсловах, що означають психічний стан, також групуються підрядні з'ясувальні речення: радіти, шкодувати, жалкувати, сумувати, ображатися, боятися, соромитися, журитися, вітати та ін.: «Не сумуй, що врода Опадає з личка; Не сумуй: то шкода Дуже невеличка. А журись, що марно Гине сила краща...» (П.Грабовський); «Перепілка ця, видно-таки, пустунка, вона нібито радіє, що є нагода їй побавитись з маленькою людиною» (О. Гончар).Підрядні частини можуть приєднуватися до групи дієслів із значенням сподівання, віри: чекати, сподіватися, вірити, впевнюватися тощо: «Я вірю в те, що вернеться тепло. Я вірю в щастя, бо воно було» (Д.Павличко).Деякі дієслова при підрядних з'ясувальних означають підсумок: визначати, показувати, стверджувати, підкреслювати, підтверджувати: «Треба показати, пояснити, що світ наш не замерзає і не згасає. Показати, що майбутнє за нами» (О.Довженко).Додаються підрядні з ясувальні до дієслів із значенням буття та виявлення: виявляти, траплятися, статися, виділяти, виявлятися, свідчити та ін.: «Виявляється, що опублікування в пресі статті про це викликало широкий відгук в усьому світі» (О.Довженко); «Практика передових господарств свідчить, що ключем до розв'язання усіх цих проблем є підвищення культури виробництва» (газ.).Слова категорії стану в головній частині вимагають підрядної з'ясувальної частини і мають значення інформативності, мислення: відомо, ясно, зрозумію, очевидно та ін.: «Відомо, якою ціною давалися людству пошуки нових світів» (О. Гончар); «Імені стало ясно, що мій тато не тато...» (М. Вінграновський). З інших груп слів категорії стану виділяються слова зі значенням характеристики, оцінки явища: правильно, чудово, добре, важливо, головне, дарма, однаково тощо: «Добре, коли чоловік з характером, пломенем і блиском, з переконаннями і хмелем неспокою» (С.Колесник); «Характерно, що чим відповідальніша, напруженіша робота, тим більше задоволення одержуєш від її результатів» (газ.). Приєднуються підрядні з'ясувальні до групи слів категорії стану зі значенням сприймання, відчуття: чутно, видно, приємно, помітно тощо: «Завжди видно було, що перед тобою людина чиста й вибаглива, інтелігентна людина багатої внутрішньої культури, шляхетно-сті й краси» (О. Гончар); «Але погано, що політики бувають сліпі не тільки очима, а й душею» (газ.).Група слів категорії стану означає психічний стан, почуття: радісно, цікаво, жаль, шкода, соромно, дивно та ін.: «Аж страшно, як співають солов'ї» (П.Воронько); «Прикро, звісно, що ми здали позиції. А доведеться наступати» (С. Колесник). Підрядні з'ясувальні частини можуть відноситися до деяких прикметників та дієприкметників. Це в основному слова, що означають емоційний і вольовий стан: щасливий, байдужий, вартий, впевнений, достойний, радий, задоволений, переконаний та ін.: «Ми глибоко переконані, що в почутті прекрасного, в турботі і сердечній схвильованості за долю прекрасного — джерело доброти, сердечності, чуйності і людяності» (В.Сухомлинський); «Я певен, що культуру праці треба виховувати з шкільної лави» (газ.).Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, 

В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. О.Д. Пономарева. - 
4-те вид. - К.: Либідь, 2008. - 488 с.************************************************** 
9 клас. Українська мова

Складносурядне речення


Завантажити тести з теми можна тут. 

************************************************** 

9 клас. Українська мова
Розділові знаки в складносурядних реченнях

Завдання 1. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Розставте розділові знаки.

1.      Трава сивою росою була запорошена і холодок приємно дихав в лице (В.Винниченко).
2.      Двері мати відчинить  і запахне бузком. (П.Перебийніс).
3.      Аж колись уранці зашуміли хвилі і громи заграли в сурми голосні. (Олександр Олесь.)
4.      Одвіють холода  і знову сила забуя весела. (Л.Первомайський.)
5.      Як пишно цвітуть каштани і який гарний Київ у цей час! (Олександр Олесь.)
6.      А у мене хліб мякий холоне і любисток вяне од досад. (А.Малишко.)
7.      А ти гілля згойднеш  і кулька ртуті вогнем сяйнувши в трави упаде. (Н.Поклад.)
8.      Знову діти стали школярами і синиця дзвонить школярам (М. Рильський). 
9.      Од акордів ясних наче даль розцвіта і всміхається небо безкрає (В. Сосюра). 


************************************************** 
9 клас. Українська мова
Складносурядне речення
Завдання. Випишіть складносурядні речення. Підкресліть у них граматичні основи.  Розставте, де 
потрібно, розділові знаки. Обґрунтуйте їх вживання. 
1.    Кудлатий пес лежить  у  затінку сосни і тишу вікову знічев’я будять птиці (М. Луків).

2.    Під грізним вітром тополі плачуть і гублять сльози у шовк-траву (Л. Семко).
3.    Чи буря почала ущухати чи так лиш здавалось? (М. Потупейко).
4.    Земля не може жити без сонця а людина  без щастя (М. Стельмах).
5.    П’ють руна силу сонячну щоденно але вночі про неї забувають (О. Лященко).
6.    Сідає зграя горобців  і сонях миттю порожніє (Л. Талалай).
7.    Били біди в груди кобзарю та не знав ніколи каяття (А. Бортняк).
8.    На сході ранок ухопився за золоту гичку проміння й витягнув із землі сонце (М. Стельмах).
9.    І жовтень відійшов оркестром золотим і в небі жебраком стоїть горбатий дим (Л. Талалай).
10.              П’є бджола з долонь у квітів бурштинові  краплі-роси і несе п’янке поліття в щільникове стоголосся (В. Козак).

**************************************************  
9 клас. Українська мова
Складне речення і його ознаки
Робочий листок на урок
І. Опрацюйте теорію (підручник Заболотного). Дайте усні відповіді на такі запитання:
Ø  Яке речення називається складним?
Ø  Як з’єднані частини складного речення?
Ø  Поясніть поняття «інтонаційна єдність складного речення».
Ø  Назвіть засоби зв’язку частин складного речення.
Ø  У яких стилях використовуються складні речення? Чому?
Ø  На які види поділяються складні речення?
Ø  Які засоби зв’язку частин складносурядного речення? Наведіть приклад.
Ø  Які засоби зв’язку частин складнопідрядного речення? Наведіть приклад.
Ø  Які засоби зв’язку частин безсполучникового речення? Наведіть приклад.
Ø  Чим сурядний зв'язок відрізняється від підрядного?
Ø  Назвіть сполучники сурядності та сполучники підрядності (за групами).
Ø  Що зв’язують сполучники сурядності й сполучники підрядності?

ІІ. Тренувальні вправи.
1.    Визначте, яке з чотирьох поданих речень є простим, яке – складносурядним, яке – складнопідрядним, а яке – безсполучниковим. Відповідь обґрунтуйте. Спишіть, підкресліть граматичні основи.
1.Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (Г. Дудка). 2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко). 3. Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (Г. Дудка).4. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).

2.    Переписати, вставляючи на місці крапок пропущені літери.  В кожному реченні підкреслити граматичні основи. У дужках біля речення визначити його тип: просте, складне безсполучникове, складносурядне, складнопідрядне.
Я іду у парку золотому, і прощально листя ш..лестить. (В.Сосюра.)  Листя вм..ра і на брук ос..па..ться. (Б.Олійник.) Дощ іде і наче стукає  срібним пальцем у вікно. (В.Сосюра.) Вже з дощами в ши..ку стука рання осінь, на пр..в’ялих травах тужавіють роси, віт..р з кленів листя холодно зр..ва. (З.Бебешко.) Пл...ве над світом осінь, як м..дуза, і мокре листя падає на брук. (Л.Костенко.) Землю огорта рожева тиша, вечір опуска..ться з н..бес. Він сопілку з оч..рету ріже, і лунає тихий полонез. (Є.Сарапулова.) 

3.    Думку, висловлену кожною парою речень, передати  складним реченням,  використавши подані в дужках сполучники (де потрібно, змінити порядок слів, опустити слова). Вказати речення зі зв’язком сурядності та речення зі зв’язком підрядності.
o З дерев посиплеться осіннє золото. Невдовзі налетять вітри  (і ).
o Стрункі тополі посмутнішають. Оголиться їхні міцне гілля  (якщо, коли).
o Берези зіщуляться. Беззахисно засвітяться  їхні білокорі стовбури (тому що, бо).
o Почервоніє різьблене  кленове листя. Гілки привітно шелестітимуть, з ним прощаючись (але, проте).

ІІІ. Д/З: § 8 (Єрмоленко), вправа 78 (1,2 завдання); 
§ 8 (Заболотний). Знати відповіді на запитання (на початку робочого листка).

**************************************************
9 клас. Українська мова
Цитати
Завдання. Виправте помилки в оформленні цитат. Запишіть відредаговані
     речення. 
1. Літературознавець М.Ткачук назвав Михайла Стельмаха: «одним із найяскравіших знавців багатств української мови».
2.     «Один у багатстві бідний, - писав Г.Сковорода. - А інший у бідності багатий».
3.      Олеся Гончара в романі «Собор» тривожить, чому так влаштований світ, що «Всюди, де йде будівник, повинен іти невідлучно, як тінь, і руйнач».
4.      Серед образів-символів, створених М.Рильським, найвідомішими є образи троянд і винограду:
«У щастя людського два рівних є крила:
Троянди й виноград, красиве і корисне».
5.  У розумінні Ліни Костенко сенс людського життя полягає в тому, щоб «Зробити щось, лишити по собі».
6.    «Українська пісня - зазначав О.Довженко - це бездонна душа українського народу, це його слава».

**************************************************
9 клас. Українська мова

Розділові знаки при прямій мові

Завдання. Спишіть речення, розставивши розділові знаки.

Завантажити картку з теми можна тут. 
**************************************************
9 клас. Українська мова
                      Повторення.  Вставні конструкції. Звертання.

Завдання 1. Запишіть речення, розставте розділові знаки.
Вставні слова підкресліть однією рискою

Завдання 2. Складіть і запишіть речення, у яких наведені слова були б то підметами, то звертаннями.
Завантажити картку з теми можна тут. 
**************************************************
9 клас. Українська мова
Повторення.  Однорідні члени речення

Завдання. Спишіть речення. Розставте розділові знаки. Підкресліть однорідні   члени речення. 
Завантажити картку з теми можна тут. 

**************************************************
      9 клас. Українська мова

Повторення. Відокремлені члени речення

Завдання. Роздрукуйте картку. Розставте розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення. 

Завантажити картку з теми можна тут.

**************************************************
Власне висловлення на ЗНО
Шановні учні, якщо ви досі не знаєте, який приклад з історії чи життя можна використати у власному висловленні на ЗНО, прочитайте про легендарного австралійського тренера Ніка Вуйчича. Його життя – яскрава ілюстрація до таких тем: сенс життя,  мета життя, успіх, віра в себе і в Бога, щастя, надія, натхнення, милосердя, любов до людей, поразки і перемоги, випробування, невдачі, відчай, уміння сміятися із себе, мотивація, сім′я, любов батьків,
http://life.pravda.com.ua/society/2016/04/8/210833/
http://www.pravmir.ru/nik-vujchich-bez-ruk-bez-nog-bez-suety/
http://lifehacker.ru/2014/03/07/nikakix-opravdanij-12-podvigov-nika-vujchicha/
**************************************************
11 клас. Українська література
Сучасні літературні організації
Завантажити таблицю можна тут
**************************************************
11 клас. Українська мова
 Розділові знаки при цитатах
Завдання 1Опрацюйте тему «Розділові знаки при цитатах». /Пентилюк. Українська мова. 9 клас.  § 5, стор. 48, 52/.
Завантажити теорію можна тут.
Завдання 2. Роздрукуйте завдання, яке пропонується нижче та виконайте його на друкованій основі.
Завантажити тренувальну вправу з теми можна тут.

Заміна прямої мови непрямою
Завдання 1. Опрацюйте тему «Заміна прямої мови непрямою». /Глазова. Кузнецов. Українська мова. 9 клас. § 3, стор. 52/.
Завантажити теорію з теми можна тут.
Завдання 2. Виконайте письмово вправи № 50, 51.
Вправи можна знайти тут.
**************************************************
     8 клас. Українська мова

Відокремлені члени речення
Завдання. Роздрукуйте картку. Розставте розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення. Біля кожного речення напишіть обраний варіант.

Завантажити картку з теми можна тут.
**************************************************
11 клас. Українська мова
                                      Розділові знаки при прямій мові
Завдання. Роздрукуйте картку. Розставте розділові знаки.

Завантажити картку з теми можна тут.

*****************************************************
11 клас. Українська література

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я…»,«О земле втрачена, явися…»
Завантажити теорію з теми можна тут
*****************************************************
11 клас. Українська мова
Розділові знаки в складних реченнях 
з різними видами зв′язку
Завдання. Роздрукуйте картку. У реченнях підкресліть граматичні основи, розставте розділові знаки.

Завантажити картку з теми можна тут.
*****************************************************
11 клас. Українська мова
Розділові знаки в безсполучниковому реченні
Завдання. Роздрукуйте картку. Розставте розділові знаки в безсполучникових  реченнях, поясніть.
Завантажити картку з теми можна тут.
****************************************************
11 клас. Українська мова
               Види складнопідрядних речень
Завдання. Роздрукуйте картку. Прочитайте складнопідрядні речення. Визначте головну і підрядну частини в кожному реченні, з’ясуйте вид підрядної частини.          Завантажити картку з теми можна тут.

*************************************************
Завдання на весняні канікули
8 клас. Українська мова
Відокремлені члени речення
Завдання 1. У зошиті виконайте вправу, запропоновану нижче.
Завдання 2. Роздрукуйте тести до теми та виконайте їх на друкованій основі. У кожному реченні підкресліть граматичні основи та розставте розділові знакиякщо їх немає.
Завантажити завдання  з теми «Відокремлені означення» можна тут
**************************************************
11 клас. Українська література
Ліна Костенко "Українське альфреско" /1989/

Завдання 1. Вивчіть напам′ять вірш Ліни Костенко "Українське альфреско".
Завдання 2. Законспектуйте та вивчіть запропоновану теорію.

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать» /1980/
Завдання 1. Вивчіть напам′ять вірш Ліни Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать».
Завдання 2. Законспектуйте та вивчіть запропоновану теорію
Завантажити теорію з теми можна тут

Ліна Костенко. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай»
Завдання 1. Прочитайте історичний роман у віршах «Маруся Чурай».
Завдання 2. Коротко запишіть у зошиті зміст кожного розділу.    
Завдання 3. Опрацюйте відповідні сторінки свого підручника.
Завдання 4. Виділіть в тексті цитати характеристики Марусі Чурай, Галі Вишняківни, Грицька Бобренка, Івана Іскри, Чураїхи та Бобренчихи, Гордія Чурая.
Завдання 5. Вивчіть напам′ять уривок з роману /Див. список віршів для вивчення напам’ять за програмою 11 кл./.
**************************************************
11 клас. Українська мова
Завдання 1Опрацюйте тему «Розділові знаки в складносурядному реченні».
Завдання 2. У зошиті виконайте  вправу, яка пропонується нижче.
Завдання 3. Роздрукуйте тести до теми та виконайте їх на друкованій основі. У кожному реченні підкресліть граматичні основи та розставте розділові знаки.

Завантажити теорію та тести з теми «Розділові знаки в складносурядному реченні» можна тут
**************************************************
11 клас. Українська мова
Відокремлені означення і прикладки
         Завдання. Спишіть речення, розставте розділові знаки. Підкресліть у кожному реченні означення  й прикладки, укажіть означувані слова.
       Завантажити картку з теми можна тут.

***************************************************
11 клас. Українська мова.
Завантажити тести з теми "Однорідні члени речення" можна тут

********************************************************
11 клас. Українська література
1.     Шановні учні! Зареєструйтесь, якщо ви цього ще не зробили, для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні в 2016 році триватиме до 30 січня 2016 року. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання дасть вам  можливість ознайомитись із процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Вартість пробного ЗНО з одного предмета становить 111.00 грн.Детальну інформацію щодо проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

2.     Шановні учні! Присилайте свої буктрейлери /обов′язково вкажіть назву та авторів/ на поштову скриньку  bosak_2007@ukr.net до 30 січня. Якщо до вказаного терміну роботи не буде, вважаю, що  завдання вами не виконано.

3.     Виконайте нижче запропоновані завдання /питання до всієї теми та окремо до творчості кожного поета/.
Термін виконання – перший день навчального процесу (принести зошити з літератури з виконаними письмовими завданнями незалежно від наявності уроку в розкладі), вірші знати напам′ять.

Питання до теми:
1.     З яким композитором найактивніше співпрацював Д. Павличко?
2.     До яких текстів Д. Павличка написав О. Білаш музику?
3.     Укажіть провідний мотив поезії «Два кольори».
4.     Назвіть образи-символи поезії «Два кольори».
5.     Визначте віршовий розмір поезії «Два кольори».
6.     Визначте тип римування поезії «Два кольори».
7.     З якою поезією споріднений вірш Д. Павличка «Два кольори»? Чому?
8.     Укажіть провідний мотив поезії М. Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».
9.     Яка ідея поезії М. Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»?
10.  Яка особливість композиції поезії М. Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»?
11.  Схарактеризуйте ліричного героя поезії М. Вінграновського «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…».
12.  Укажіть провідний мотив поезії  «Лебеді материнства».
13.  Яка ідея поезії В. Симоненка?
14.  У якій формі написано твір?
15.  Схарактеризуйте композицію поезії.
16.  Назвіть образи-символи поезії «Лебеді материнства».
17.  Назвіть особливості балади як ліро-епічного жанру.
18.  Доведіть, що твір І. Драча є баладою.
19.  Укажіть провідний мотив «Балади про соняшник».
20.  З яких двох частин складається балада? 
21.  Чому сонце й соняшник нероздільні?
22.  Схарактеризуйте головні образи балади.
23.  У яких рядках міститься головна думка балади?
24.  Розкрийте ідейний зміст балади.
25.  Яким розміром написано баладу? Поясніть.
26.  Назвіть ознаки верлібру.

Д. Павличко  «Два кольори»
Завдання 1. Прослухайте поезію Д. Павличка  «Два кольори».
Завдання 2. Опрацюйте запропоновану теорію.

М. Вінграновський «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…»
Завдання 2. Опрацюйте запропоновану теорію.

Василь Симоненко «Лебеді материнства»
Завдання 1. Прослухайте та вивчіть напам′ять вірш В. Симоненка «Лебеді материнства».
Завдання 2. Законспектуйте та вивчіть запропоновану теорію.

Завдання 1. Прослухайте та вивчіть напам′ять «Баладу про соняшник» Івана Драча.
Завдання 2. Законспектуйте та вивчіть запропоновану теорію.

Завантажити теорію з теми можна тут.
******************************************
8 клас. Українська мова


Шановні учні! Присилайте свої презентації «Пам′ятники Вінниці» /обов′язково вкажіть назву та авторів/ на поштову скриньку  bosak_2007@ukr.net до 30 січня. Якщо до вказаного терміну роботи не буде, вважаю, що  завдання вами не виконано.

Завдання 1.  Опрацюйте теорію: § 27, 28 /О. В. Заболотний. Рідна мова. 8 клас./ та § 25 /Глазова. Кузнєцов. Рідна мова. 8 клас/.

 Завдання 2. Вивчіть напам′ять групи вставних конструкцій за значенням: стор. 133 – 134  /О. В. Заболотний. Рідна мова. 8 клас./

Завдання 3. Виконайте письмово вправи № 243, 252 /О. В. Заболотний. Рідна мова. 8 клас./

Завдання 4. Складіть по два речення зі словами    правда, видно, кажуть, на щастя   так, щоб ці слова були то вставними (у дужках зазначте групу за значенням), то членами речення (підкресліть відповідно до синтаксичної ролі).

Завдання 5. Виконайте письмово запропоновані вправи /Глазова. Кузнєцов. Рідна мова. 8 клас/.*************************************************
11 клас. Українська мова

Завдання 1Опрацюйте теми «Звертання» /стор. 28-29/;
За бажанням можете користуватися іншими джерелами.
Завдання 2. У зошиті виконайте тренувальні вправи, які пропонуються нижче.
Завдання 3. Роздрукуйте тести до теми «Розділові знаки при словах, граматично не пов′язаних із членами речення» з посібника «Босак С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для підготовкидо зовнішньог незалежного оцінювання: Пунктуація: – К.: Генеза, 2010. – 128 с.».  та виконайте їх на друкованій основі. У кожному реченні підкресліть граматичні основи та розставте розділові знаки, якщо їх немає.

Термін виконання – перший день навчального процесу. Не відкладайте на останній день, робіть відразу.


Тренувальні вправи можна завантажити тут.

*************************************************
11 клас. Українська мова
Завдання. Вивчіть групи вставних конструкцій за значенням. Для цього опрацюйте такий матеріал:
1.      § 25 /О. Глазова, Ю. Кузнецов. Рідна мова. 8 клас./
2.      § 28 /О. В. Заболотний. Рідна мова. 8 клас./
3.      § 24 /М.І. Пентилюк. Рідна мова. 8 клас./
4.      Уривок з навчального посібника «Олійник О. Б.,  Шинкарук  В. Д. , Гребницький  Г.М. - Граматика української мови.  Навчальний  посібник. -   К.: Кондор, 2007»5.      Уривок з навчального посібника «І. П. Ющук. Рідна мова. Поглиблене вивчення. – К.: 2009»
За значенням вставні слова і речення можна поділити на такі, що:
а) виражають невпевненість або припущення: мабуть, може, а може, можливо, певно, напевно, очевидно, видно, здається, ймовірно, бува, сподіваюся, можна сказати, треба гадати, припустімо тощо;
б) підкреслюють достовірність повідомлення: безумовно, безперечно, звісно, звичайно, справді, і справді, розуміється, само собою зрозуміло, певна річ, ясна річ, сказати по правді, правду кажучи, признатися, ніде правди діти, щоправда, смію запевнити, слово честі, я знаю тощо;
в) вказують на джерело повідомлення: кажуть, як кажуть, каже, мовляв, повідомляють, за висловом..., за вченням..., на думку..., на мою думку, гадаю, по-моєму, пам’ятаю, чую, бачу тощо;
г) виражають задоволення чи незадоволення мовця: на щастя, на диво, дякувати Богу, слава Богу, хвалити долю, нарешті, нівроку, на жаль, на сором, як на зло, як на гріх, соромно казати, чого доброго тощо;
ґ) привертають, активізують увагу співрозмовника: чуєте, чуєш, знаєте, бач, бачите, погодьтесь, уявіть собі, майте на увазі, зверніть увагу, прошу вас, даруйте на слові, між нами кажучи тощо;
д) допомагають впорядкувати думки, пов’язати їх між собою: по-перше, по-друге, нарешті, з одного боку, з другого боку, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, а отже, значить, таким чином, виявляється, наприклад, зокрема, взагалі, зрештою, одним словом, коротше кажучи, повторюю тощо.

**************************************************************
11 клас. Українська література

Кіноповість «Зачарована Десна» (1957)
Завдання 1. Прочитайте кіноповість «Зачарована Десна».

Завдання 2. Опрацюйте запропоновану теорію та законспектуйте у формі схеми або таблиці. Завантажити теорію з теми можна тут.
Завдання 3. Дайте письмову відповідь на питання «Джерела становлення/формування/ особистості письменника». Відповідь повинна бути чіткою та аргументованою.

Завдання 4. Виконайте усно тестові завдання. Завантажити тести з теми можна тут.


*************************************************************
11 клас. Українська література

Богдан-Ігор Антонич.  Поезія “Різдво” 
Завдання. Опрацюйте теорію, дайте відповіді на поставлені питання.
1.    Хто такі лемки?
2.    До якого виду лірики належить вірш?
3.    Яка лірика називається філософською?
4.    Провідний мотив вірша?
5.    Сформулюйте ідею поезії.
6.    Назвіть двоскладові віршові розміри.
7.    Яким розміром написано вірш «Різдво»? Доведіть.
8.    Визначте вид рими та римування.
9.    Які види рим ви знаєте? Поясніть.
10.  Які види римування ви знаєте? Поясніть.
11.  Поясніть значення слова «крисаня».
12.  Як класифікують ліричні твори за темами?
13.  Що таке символ?
14.  Що в язичницькій міфології символізує місяць?
15.  Які язичницькі мотиви є в поезії?
16.  Розкажіть біблійну історію народження Ісуса Христа.
17.  Як Б.-І. Антонич  переосмислює біблійну легенду народження Ісуса Христа?
18.  Що в українців часів Київської Русі символізувала їзда на санях?
19.  Хто приходить поклонитися новонародженому в Біблії й у вірші?
20.  Мотиви яких вір поєднує Антонич у поезії?
21.  Як у вірші поєднується біблійна легенда і язичницькі традиції?
22.  Які художні засоби використовує Б.-І. Антонич у вірші?

Завантажити теорію з теми можна тут.

***********************************************
11 клас. Українська мова
Завдання. Опрацюйте запропонований матеріал. Ті словосполучення, які здалися важчими, запишіть в зошит і вивчіть напам*ять.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ
Залежно від контексту російський прийменник ПО перекладається конструкціями з прийменниками
НА, ЗА, ДО, ДЛЯ,  ВІД,  ПІД,  У,  ЯК,  ЧЕРЕЗ,  ЩОДО  та  ін.  або  безприйменниковими  словосполученнями.
 по адресу – за адресою
по болезни – через хворобу
по возвращении – після повернення
по возможности – якщо можна
по возрасту – за віком
по вопросам – з питань
по вызову – на виклик
по делам – у справах
по договоренности – за домовленістю
по должности – за обов’язком
по достоинству – належно
по желанию – за бажанням
по завершению – після завершення
по запросу – на запит
по заявкам – на замовлення
по знакомству – через знайомство
по имени – на ім’я
по инициативе – за ініціативою
по истечению срока – як вийде термін
по итогам – за підсумками
по крайней мере – принаймні
по лености – через лінощі
по назначению – за призначенням
по направлению – у напрямку
по небрежности – через недбалість
по незнанию – через необізнаність
по ночам – ночами
по обвинению – за звинуваченням
по образованию – за фахом
по образцу – за зразком
по обстоятельствам – за обставинами
по опыту – з досвіду
по осени – восени
по ошибке – помилково
по плану – за планом
по поводу – з приводу
по поручению – за дорученням
по постановлению – за постановою
по правилам – за правилами
по праздникам – у свята
по привычке – за звичкою
по приказу – за наказом
по причине – через що
по просьбе – на прохання
по рассеяности – через неуважність
по решению – за рішенням
по совету – за порадою
по согласию – за згодою
по специальности – за фахом
по телефону – телефоном
по теме – на тему
по течению – за течією
по традиции – за традицією
по требованию – на вимогу
по указанию – за вказівкою
по факсу – факсом
по фамилии – на прізвище
по формуле – за формулою

Російські словосполучення із прийменником В українською мовою передаються за допомогою прийменників НА, ДО, З, ЗА, ПРО, ПРИ, ЯК та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.
 в адрес – на адресу
в большинстве – здебільшого
в выходной день – вихідного дня
в дальнейшем – надалі
в двух словах – двома словами
в должность – на посаду
в завершение – на завершення
в зависимости от – залежно від
в защиту – на захист
в значительной мере – значною мірою
в качестве – як
в конце недели – під кінець тижня
в некоторой мере – деякою мірою
 в полной мере – цілком
в пользу – на користь
в порядке вещей – зазвичай
в порядке исключения – як виняток
в последнеее время – останнім часом
в прошлом году – торік
в рассрочку – на виплат
в случае неуплаты – при несплаті
в соответствии с – відповідно до
в течение недели – протягом тижня
в тот же год – того ж року
в частности – зокрема
в честь праздника – на честь свята
**********************************************
11 клас. Українська література 
Проблема українізації через призму дійових  персонажів  трагікомедії 
М. Куліша  "Мина Мазайло"
Завантажити теорію з теми можна  тут.
    
***********************************************
Культура мовлення

РЕДАГУВАННЯ  РЕЧЕНЬ
Завдання. Виправити помилки в запропонованих реченнях.
1.     Пацієнт знаходився на лікуванні в стаціонарі.
2.     Кожен бажаючий зможе задати запитання на дану тему
3.     Градини були величиною з дрібні сливу.
4.     Другими словами, учимося вести себе ввічливо.
5.     Конфлікт в значній мірі був спровокований діями керівництва. 
6.     Виглядає так, що чиновники навіть не чули про мінімальний споживчий кошик.
7.     Кожний виступаючий має біля десяти хвилин.
8.     Під час руху пасажирам забороняється відволікати увагу водія від керування транспортним засобом.
9.     Мобілізація може розпочатись у любому випадку.
10.  На протязі всього часу я працював в якості судді.
11.  Не можна було втрачати ні хвилини.
12.  Два роки назад почався ремонт дороги.
13.  Наскільки важливо не загубити надію?
14.  Ми окреслили задачі на майбутнє.
15.  Судова реформа заключається в заміні всіх корумпованих суддів
16.  Я залишив його в спокої й не розпитував подробиць.
17.  Заслуговує уваги телепроект, стартувавший на каналі «1+1».
18.  Мати знаходилася поряд з дитиною.
19.  З тих пір новопризначений керівник  користувався авторитетом.
20.  Нам любою ціною треба виграти.
21.  Такий неоціненний мовний порадник варто мати під рукою кожному.
22.  Мисливець може наздогнати упущене на слідуючий раз. 
23.  Дані санкції можуть нанести шкоди економіці.
24.  На зборах підняли питання на рахунок стипендії під час літніх канікул.
25.  В суспільстві існують наступні  правила життя: обов'язки, закон і право.
26.  Не вистачає часу, щоб рішити всі задачі.
27.  Український літак  носить ім'я легендарного льотчика.
28.  Не дивлячись на свято, Служба безпеки України наполегливо працювала.
29.  Нема смислу проводити тристоронню зустріч.
30.  Не мішало б потурбуватися і про гостей міста.

***********************************************
Підготовка до ЗНО
Зразки формулювання теми власного висловлення 

Тема 1 
Прочитайте наведений текст. 

Нині практично всі випускники українських шкіл прагнуть вступати до вищих навчальних закладів. Україна має набагато більше університетів, ніж країни Європи. Та чи потрібна вища освіта всім? Можливо, краще бути гарним будівельником або кухарем, праця якого приносить і користь, і задоволення, ніж посереднім юристом або психологом. Усвідомлення цього вимагає також намір України інтегруватися в європейський освітній простір. Чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві? 

Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 


Тема 2 
Прочитайте наведений текст. 

Наше життя стає дедалі стрімкішим і розмаїтішим. Деякі люди з різних міркувань залишають свою країну й виїжджають за кордон. Ставлення до еміграції в нашому суспільстві не є одностайним. Одні вважають її зрадою своєю Батьківщини, інші ж виправданим кроком. 

Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 


Тема 3 
Прочитайте наведений текст. 
Сучасні технології стрімко ввірвалися в наше життя. Вони по-різному впливають на людину. Іван-Павло ІІ писав: «Сидячи перед екраном і натискаючи на клавіші, людина може піднестися до висот людського генія, який перебуває десь на іншому кінці земної кулі, або опуститися на найнижчі щаблі деградації духу». 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 

Тема 4 
Прочитайте наведений текст. 
Ми всі живемо в людських спільнотах. Людина є частиною свого народу, одначе особисті інтереси й інтереси народу часто не збігаються. Мислителі всіх епох намагаються зрозуміти: чи залежить особисте щастя від щастя народу. 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 

Тема 5 
Прочитайте наведений текст.
Усі ми прагнемо бути успішними людьми, але життя не завжди сприяє нашій самореалізації. До кого ж приходить успіх у житті? 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 

Тема 6 
Прочитайте наведений текст. 
Життя кожної людини складається по-різному. Часто можна почути: «Така вже доля, що тут вдієш?». Проте одні намагаються щось змінити у своєму житті, інші ж, навпаки, приймають усе таким, яким воно є, і не докладають жодних зусиль для змін. Чи варто коритися долі? 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 

Тема 7 
Прочитайте наведений текст. 
Добро завжди має перемагати це ми знаємо з дитинства. Але дж відомо, що будь-яка перемога повязана з певним насильством. Як добро має перемагати в нашому недоброму світі? 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 
Тема 8 
Прочитайте наведений текст
Людина щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Прагнучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність володарювання над нею. Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доцільність підкорення природи й володарювання над нею? 
Викладіть Ваш погляд на цю проблему. 
(Для підготовки зразків тем використано матеріали
УЦОЯО, інформацію, вміщену в «Індивідуальних комплектах
для підготовки до ЗНО 2012», у зошитах для пробного
тестування з української мови та літератури, тестування 2012 
року (дві сесії) та на сторінках видання «ТІМО-абітурієнт. 
Українська мова і література». )

**************************************
Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович)

Завдання 1. Опрацювати теорію. За потреби законспектувати.
Завдання 2. Записати в зошит визначення літературознавчих термінів: гумореска, фейлетон, усмішка. Вивчити їх напамʼять.
Завдання 3. Прочитати гуморески:  «Моя автобіографія», «Сом».
Завдання 4. Виписати з гуморески «Моя автобіографія» засоби творення комічного. Скористатись для цього запропонованою теорією.

Цікаві факти із життя Остапа Вишні:
·                     У Остапа Вишні було шістнадцять рідних сестер і братів.
·                     За освітою – військовий фельдшер.
·                     Є засновником нового жанру – усмішка.
·                     Псевдонім Остап Вишня вперше з'явився в 1921 році.
·                      Письменника називали "найбільш знаним в Україні після Шевченка і поруч із Леніним".
·                     Був редактором відомого гумористичного журналу «Перець».
·                     Остап Вишня з іронією ставився до різноманітних анкет, яких протягом життя довелося заповнювати чимало. До речі, зберігся бланк справжньої анкети, куди письменник уписав жартівливі відповіді. Серед них, наприклад, такі:
Освіта: ніякої
Соціальне походження: з пап римських
Місце народження: ліжко
Середньомісячна зарплата: один мільйон (хочу!) і т. п

Гумореска — це невеликий твір, у якому розповідається про якусь смішну пригоду в житті людини, смішну історію чи випадок. Сміх у ній жартівливий, легкий, негострий. Тому в гуморесці не висміюються, як у сатирі, негативні явища чи дії людей, державної системи, а лише часткові недоліки, смішні риси навіть позитивних людей.
Фейлетон — невеликий художньо-публіцистичний жваво написаний твір у періодичній пресі, у якому злободенні події зображено в сатиричному або гумористичному плані.
Усмішка — різновид фейлетону та гуморески, введений в українську літературу видатним гумористом Остапом Вишнею. Це невеликий за обсягом прозовий твір, у якому з добрим гумором та іронією зображено певну ситуацію або життєве явище. Своєрідність жанру усмішки — у поєднанні побутових замальовок з частими авторськими відступами, в лаконізмі й дотепності.

Засоби творення комічного у творчості Остапа Вишні:

1.            Комічні ситуації та події (розмова з глухим дідом Тимошем):
– Здрастуйте, діду! Сідайте! Давненько щось до нас не захо- дили.
– Що каете? – перепитав дід Тиміш.
– Не заходили, кажу, давненько!
– Онуки, каете, дрібненькі?! Повиростали вже, всі вже пови- ростали!

2.            Підтекст: “Так що наші з М. К. Зеровим стежки розійшлися. Він — на Рим, я на — Шенгеріївку”. Тобто М. Зеров заглибився у вивчення античної літератури, а Остап Вишня — у народну творчість, життя рідного народу.

3.            Парадокс (сполучення несумісних понять): «Фельдшер був з мене непоганий, бо зразу ж закапав одному хворому очі нашатирним спиртом замість цинкових крапель»; "В одному районі корови не дуже щедрі на молоко: по нуль цілих півгле- чика десятих на фуражну корову".

4.            Комічні контрасти. Гумореска «Зенітка»складається з двох частин. У першій йдеться про мужній вчинок діда-патріота, який з вилами воює з ворогом. У другій – про «баталії» з дружиною, бабою Цукеркою — «з нею я так напрактикувався, що ніяка війна мені ані під шапку». Це контраст між серйозними діями героя і його побутовими сутичками з дружиною.

5.            Змішування двох стилів – офіційно-ділового і розмовного (використання військових,  політичних та наукових термінів для зображення побутових явищ, наслідування ділових паперів): "Гуси – це був перший і обов'язковий етап нашої освіти… Вищий курс – це свині… Тут треба було вже певної кваліфікації, а найголовніше – поважності…".

6.            Жартівливо-комічні образи (смішні прізвиська персонажів, абревіатури): "Перехилипляшка", "Недохиличарка", "Перекусисало", "райграблі", "райґудзик".

7.            Іронія (прихована насмішка): «Про гонорар од того хворого говорити не буду».

8.            Перифрази й евфемізми для уникнення вульгаризації або створення ефекту поважності, утаємниченості та загадковості : "Сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви за- раз не думаєте, і зав'язувалася вузлом на спині".

9.            Жартівливі народні прислів'я та приказки: “куди дірка дівається, як бублик їдять”, "Було це за царя Опенька, як була земля тоненька!" 

10.         Каламбури (переінакшення фразеологізмів): "Волосся подра- лося дубом" (волосся стало дубом); "Дивні діла твої, хіміє" (Дивні діла твої, Господи!) .

11.         Поєднання різних (часто різнопланових) ознак, дій у надмірній кількості, створення широких синонімічних рядів: "У його шість десятин землі, дві кобильчини, одно лоша, девятеро курей з півнем, підсвинок, ше- стеро дітей…жінка, жінчина мати й корова".

12.         Метонімічні найменування, які зосереджують читацьку увагу на предметах одягу українця: "…свитка кричить…підситок закликає"; "Вона, мабуть, знає, що прийдуть білі штани й біла сорочка".

13.         Емоційно забарвлені та роз’яснювальні порівняння: "Таке мале, а як мекне, так ніби в його всередині радіо сидить";  "Дельфін – це ніби наш річний рак, тільки в сто раз більший".

14.         Розмовна лексика, лайливі слова, що сягають своїм корінням національної ментальності українців: "собаці під хвіст", "трясця його матір", "облапошують", "дудлить воду".

15.         Комічні новотвори: найспеціальніший спеціаліст; драмна драма; намогоричився самостійний смітник; самостійна дірка; доісторичний інструмент; зазозулило та ін.

16.         Займенники середнього роду та дієслова в третій особі однини стосовно людини: «Батько його крамничку в нас держав, а воно, сопливе, виплакало, щоб його в колгосп прийняли».


*************************************************************
ОСНОВНІ СТИЛІ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Завдання 1. Опрацюйте запропоновану теорію. Заповніть таблицю  «ОСНОВНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ». 
Теорію можна завантажити тут. 
Назва стилю
Жанри
Сфера використання
Призначення стилю
Основні ознаки
Мовні засоби

Завдання 2.            Прочитайте уривки і визначте, до яких стилів вони належать; виділіть основні мовні засоби.
*       Стаття 8. Захист мов
         Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація неприпустимі.
Публічне приниження чи зневаження, навмисне спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному грунті і тягнуть відповідальність, встановлену законом.

*       Якось раз над містечком стояла тиха місячна, літня ніч. Високо, трохи не серед неба, стояв місяць, ясний, блискучий, повний. Синє небо аж лисніло, а ясний місяць неначе одлип од неба, висів, як блискуча куля, над самісіньким містом, заглядаючи в Рось. Надворі ясно, хоч голки визбирай! (І. Нечуй-Левицький).

*       До Василя Стефаника
28 жовтня 1902р.
Високоповажний добродію!
Ніяк не можу погодитися з думкою, що у збірнику на честь Куліила не буде Вашої хоч би й маленької новелки! Терпеливо чекав я два місяці обіцяного оповідання, та вже й третій місяць минув, а від Вас як немає нічого, так немає. І ось пишу знову. Прошу й благаю: дозвольте нам бачити Вас дорогим гостем у нашому альманахові...
Не менш бажав би я познайомитися з Вами особисто та побесідувати про спільні й дорогі нам справи.
З високим поважанням.
Ваш щирий М. Коцюбинський.

*       Професор запитує в студента:
- Чому ви так хвилюєтеся? Боїтеся моїх запитань?
- Та ні, професоре, я боюся своїх відповідей. 


*       Конституція України
Стаття 24
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці й винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці, здоров 'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

*       Молитва Господня
Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім 'я Твоє;
нехай прийде Царство Твоє;
нехай буде воля Твоя,
як на небі так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні;
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим;
і не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила,
і слава, Отця, і Сина,
і Святого Духа, нині, і
повсякчас, і на віки віків.
Амінь.

*       Третє тисячоліття
Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода, хай умоглядно, але все ж відчути себе причетним до таких грандіозних історичних перетворень, як зміна епох.
Звісно, наївно і безпідставно чекати від віку, що настає, якихось несподіваних механічних нововведень, покликаних до невпізнанності змінити життя, чи тішити себе надією на раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Об 'єктивна реальність складається такими чином, що мимохіть заполонює свідомість уявлення маштабними - від прадавнини до неозорого майбутнього (І. Шаров).

*       Мовний етикет -це узвичаєні правила, норми мовної поведінки людей в обставинах безпосереднього контактування: Серед виражальних засобів мови - типові формули звертання, вітання, прощання, побажання, подяки, поздоровлення, прохання, вибачення, співчуття тощо. Мовний етикет визначається загальною культурою спілкування. А також соціальним статусом мовців, рівнем їхньої освіти й виховання, віком, статтю, емоційністю ситуації (Українська мова. Енциклопедія).

****************************************************************
Юрій Яновський. Роман у новелах «Вершники»

Завдання.
1.    Опрацюйте запропоновану теорію. Теорію можна завантажити тут.
2.    Дайте письмові відповіді на питання за новелою «Подвійне коло»:
*      Назва
*      Композиція
*      Тема
*      Головна ідея
*      Алегорична ситуація в новелі
*      Головні герої
3.    Письмово схарактеризуйте кожного з п’яти братів

ЗРАЗОК.
Образ Івана - більшовика
1.   Сухорлявий, наймит Леніна й комуни, комісарська морда.
2.   Тільки Іван працює на заводі і робить революцію…
3.   Розгорнувся здалеку червоний прапор кінного загону інтернаціонального полку на чолі з Іваном Половцем.
4.   (Іван Панасу). От і скінчилась ваша служба в зрадника й бандита батька Махна. І з вами говорить брат вашого Половця, а обоє ми з ним рибалки, батьки наші й увесь рід. Слова мої прості й некрасиві, та ви зрозумієте мене й так, бо скрізь по степах судяться зараз дві правди: правда багатих і правда бідних.
5.   (Коли Сашко після самогубства Панаса, закричав) : Стріляй і мене, стріляй, байстрюче. «Бісової душі вилупок»,- промимрив Іван та взяв Сашка за чуба, що виглядав з – під шапки по махновському звичаю, став скубти, як траву.
6.   Рід наш роботящий, та не всі в роді путящі. Є горем горьовані, свідомістю підкуті, пролетарської науки люди, а є злодюги й несвідомі, вороги й наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас і Карл Маркс”.

**************************************************************
Підготовка до ЗНО
Написання власного висловлення

Завдання. Письмово сформулюйте тезу, наведіть два переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Усно продумайте приклади з художньої літератури, історичні факти, приклади з власного життя, які б найкраще ілюстрували ваші аргументи.


У вас є вибір:

1.   Найгіршою людською вадою я вважаю …   

АБО

2.   Викладіть свій погляд на будь-яку з наведених цитат:

ПРО БАЙДУЖІСТЬ

 •    Не бійся ворогів - у гіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів - у гіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих - вони не вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існують на землі зрада і вбивство.      /Б. Ясенський/
 •    Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш називатися людиною. /Сааді/
 •      Байдужість - тяжка хвороба душі. /А. Токвіль/
ПРО ЗАЗДРІСТЬ

 • Заздрість людей показує, наскільки нещасними вони себе відчувають.  /Сенека/
 • Людина, що заздрить, заподіює засмучення самому собі, наче своєму ворогові. /Демокріт/
 •     Заздрість пожирає заздрісника так само, як вогонь пожирає сухі гілки /Імам Садик/
ПРО ЛІНЬ

 •      Лінь, як іржа, роз'їдає швидше, ніж праця зношується  /Б. Франклін/
 •     Ледача людина в безчесному спокої схожа з нерухомою болотною водою, яка крім смороду і мерзенних гадин, нічого не виробляє. /М.В. Ломоносов/
*********************************************************
Жіночі образи в романі В. Підмогильного «МІСТО»

Завдання 1. Опрацюйте запропоновану статтю. Якщо є потреба, випишіть тези або законспектуйте. Статтю можна завантажити тут.

Завдання 2. Складіть асоціативні кущі до кожного жіночого образу (Які риси вдачі притаманні жінці? Які асоціації вона викликає?). Почніть з Надійки.
Дайте відповідь на питання: Яка роль кожної жінки в житті Степана Радченка?

Зразок.
Мусінька
v    досвід 
v    самотність
v    жертовність
v    приреченість
Пошук опори у великому місті, потреба тепла і захисту, час формування нових сил, виховання почуттів.

*********************************************************
Завдання з розгорнутою відповіддю

Висловлення може бути побудоване в один зі способів:

1. Теза.
2. Перший аргумент.
3. Другий аргумент.
4. Приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва.
5. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
6. Висновок.
Або
1. Теза.
2. Перший аргумент.
3. Приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва.
4. Другий аргумент.
5. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
6. Висновок.

Насамперед потрібно чітко сформулювати тезу. Це думка, припущення, які потрібно довести або спростувати. Вона має передувати аргументам і може містити такі мовні конструкції: «Я вважаю...», «На мою думку…, «Я переконаний, що…», «Я підтримую думку…», « Як на мене, то…», «Я хочу спростувати…», «Я не погоджуюся…».

Для підтвердження висловленої тези наведіть два доречних аргументи. Це відповідь на питання «Чому я так уважаю». На цьому етапі важливо пам’ятати про те, щоб аргументи не суперечили один одному та були різними, тобто другий із них не перефразовував перший. Отже, треба зрозуміти зміст теми та розгадати приховані в ній варіанти розкриття. В аргументах можна використовувати такі мовні конструкції: «по-перше», « по-друге», «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є»,  «доказом цього може бути».

Надалі кожен із аргументів необхідно проілюструвати конкретними прикладами. Один із них має бути наведений із художньої літератури (української, світової, Біблії) чи мистецтва (живопис, архітектура, скульптура, музика, кіно, театр тощо); другий - з історії, суспільно-політичного або особистого життя.  Ілюструючи аргумент прикладом із літератури, потрібно обов’язково зазначити автора та назву твору; указати проблему, порушену письменником; художній образ, через який проблему розкрито. Якщо ви наводите приклад із мистецтва, не забудьте також зазначити назву картини, фільму, архітектурної пам’ятки, музичного чи драматичного твору.

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів.
Приклади з історії, власного чи суспільно-політичного життя насамперед повинні бути життєподібними. Для цього автор висловлення має розповісти про конкретну людину, ситуацію, подію, факт, вказати своє ставлення до цього й дати цим реаліям оцінку. Приклади можна вводити у твір за допомогою таких мовних конструкцій:
Згадаймо....
Не можна не згадати...
Яскравим прикладом цього може слугувати...
Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей…
Хотілося б застерегти майбутніх абітурієнтів від типової помилки: сплутування аргументів із прикладами. Щоб такого не сталося, варто пам’ятати, що аргументи – це теоретичні положення, абстрактні міркування, а приклади – це реальна дійсність, конкретні факти.

Останньою частиною висловлення є висновок. Це логічний підсумок, який повинен органічно випливати з аргументів і прикладів власного висловлення. Перед тим як написати висновок, ще раз уважно прочитайте тезу, аргументи та приклади. Висновок можна розпочинати такими словами:
Отже…
Таким чином…
Можна зробити висновок…

У власному висловленні дотримуйтеся логіки викладу. Логічність виявляється в дотриманні причинно-наслідкових зв’язків між попередньою та наступною думкою, у доречності використаних фактів, їх смисловій мотивації. Викладайте свої думки послідовно, чітко й зрозуміло. Пам’ятайте, що ваше висловлення має стати єдиним цілим, у якому теза, аргументи й приклади до них послідовно й логічно поєднані.
Крім того, робота має бути оформлена за абзацами! Їх може бути шість (теза, аргумент1, аргумент2, приклад1, приклад2, висновок). Приклади можуть включатися до абзаців, де вміщений аргумент. Тоді абзаців буде чотири.

Вимоги до висловлення
Учасник тестування:
•  має право висловлювати будь-яку точку зору (екзаменатори її  можуть не поділяти);
•  повинен висловити свою точку зору та обов'язково навести аргументи на її підтвердження;
•  чітко сформулювати тезу;
•  на її підтвердження навести  2—3  переконливі аргументи;
•  навести приклади з художньої літератури;
•  приклади з історії, суспільно-політичного або власного життя;
•  оформити висновок, який випливає" зі сказаного вище, а також відповідає тезі;
•  дотримуватися логіки викладу;
•  дотримуватися вимог певного стилю;
•  грамотно записати текст.
Обсяг висловлювання—200—250  слів (роботи, в яких менше  100 слів, не перевіряються).
Тип мовлення—твір-роздум (теза, аргументи, приклади, висновок).
Робота обов'язково повинна відповідати темі (розкривати тему).

Поради учням
1) Учіться спостерігати навколишній світ, аналізувати вчинки та дії людей і себе самого, робити правильні висновки. Виписуйте цитати, афоризми, прислів'я, приказки (деякі з них завчіть).
2) Уясніть для себе побудову твору-роздуму: теза, доведення, пояснення, приклади, висновок.
3) Продумайте весь зміст висловлювання, як він буде відповідати запропонованій темі (сформульованій тезі). Уникайте загальних фраз.
4)  Цитуючи, не спотворюйте змісту висловлювання, правильно зазначайте автора.
5)  Висловлюйте власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставини.
6) Уважно підбирайте лексику для свого висловлювання: вона має відповідати стилю, уникайте русизмів, уживання слів у невластивих їм значеннях.
7)  Звертайте увагу на правильність граматичних форм, які ви використовуєте, на доцільність уживання того чи іншого прийменника.
8) Перевірте написане, щоб не було орфографічних та пунктуаційних помилок.
9)  Дбайте про різноманітність синтаксичної будови тексту: використовуйте складні речення з однорідними, відокремленими членами; речення, ускладнені вставними словами; різноманітні способи передачі
чужого мовлення.
10) Використовуйте мовленнєві звороти: на мою  думку, по-моєму, я вважаю, я переконаний, мені хочеться зробити висновок, я передбачаю, я можу з упевненістю сказати (стверджувати), вважаю за доцільне.
11) Виділяйте абзаци, структуруйте текст.
12) Пам'ятайте про особливості публіцистичного стилю мовлення:  закличність, пристрасність, оцінний характер, вживання спонукальних, окличних речень, риторичних запитань.
13) Не перекручуйте факти чи події.

Критерії оцінювання власного висловлення
Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 20.
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б)
Критерій
Кількість помилок
Бали
6а. Орфографія та пунктуація
0-1
4
2-6
3
7-11
2
12-16
1
17 і більше
0
6б. Лексика, граматика та стилістика
0-1
4
2-4
3
5-7
2
8-10
1
11 і більше
0


Приклади власного висловлення
Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця
           
Я погоджуюся з думкою Григорія Сковороди, що багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця, тому що в житті важливішими є духовні цінності.
 Найбільше можна принести користі людям, якщо займатися спорідненою працею. Вона  спонукає  до нових відкриттів, розкриває  таланти, дає  можливість відчути радість перемоги. Усе це формує наш духовний світ, робить мудрішими, добрішими і просто щасливими людьми.
Багатство – річ матеріальна,  воно має  забезпечувати наші фізичні потреби. На мою думку, кожна людина хоче бути заможною. Та це не повинно стати ціллю  життя. Хтось із великих сказав, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити.
Прикладом того, що нашу душу звеселяє споріднена праця,  може слугувати байка Григорія Сковороди «Бджола та Шершень». Для Бджоли незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. Це образ людини, яка у спорідненій праці трудиться, її життя наповнене змістом і красою. Бджолі протиставлено Шершня, що живе крадіжкою чужого, дбає лише про фізичні потреби – їсти та пити. Такий спосіб життя призводить до повної деградації людини.
Яскравим прикладом із суспільного життя може слугувати розповідь про відомого співака Святослава Вакарчука. Він закінчив фізичний факультет, крім того, мав можливість працювати в парламенті, але Святослав обрав інший шлях, бо зрозумів, що його покликання – писати музику та співати пісні. Саме це приносить йому радість, звеселяє душу.
Отже, споріднена праця має стати для кожної людини природною потребою, тоді  життя буде змістовним, радісним та щасливим.

Будь-яка проблема – це можливість стати кращим

           Як на мене, ми живемо в досить непростий час. Кожного дня нас чекають певні труднощі, але саме вони допомагають стати кращими. Недарма відомий філософ сказав: «Дорости до себе! Не буває складнішого завдання!»
           По-перше, я твердо переконана, що саме проблеми загартовують наш характер, роблять сильнішими, витривалішими, мудрішими. Намагаючись подолати ті чи інші життєві труднощі, ми стаємо вольовими особистостями, які не коряться обставинам і залишаються вірними собі і своїм переконанням.
          Не можна не згадати твір Івана Багряного «Тигролови» та його головного героя. Життя підготувало Григорію Многогрішному чимало жахливих випробувань. Але він не зламався. Долаючи кожну перешкоду, Григорій ставав сильнішим, хоробрішим. Зустрівши на своєму шляху стільки ненависті, насилля, зла, він не став гіршим. Навпаки, навчився більше цінувати в людях доброту, щирість, уміння говорити правду.
          По-друге, я вважаю, що проблеми змушують нас по-іншому подивитися на світ, переосмислити своє життя, не зупинятися на досягнутому. І я мала можливість переконатися в цьому на власному досвіді.
          У моєму житті сталося так, що я мусила провести рік у США. Здається, у цьому немає нічого поганого. Які ж тут проблеми? Але жити та навчатися в іншій країні було дуже важко. Ми, українці, зовсім не пристосовані до їхнього способу життя, у нас інші цінності, пріоритети, інше бачення світу. Мені було важко порозумітися, знайти друзів. Але згодом я зрозуміла, що проблема була не в них, а в мені. Потрібно було змінити своє ставлення до світу, перебороти в собі певні стереотипи та упередженість. Як тільки я зробила це, мої стосунки з іншими покращилися. Такі труднощі допомогли мені подорослішати, стати більш самостійною, морально сильнішою. знайти чудових друзів у новій країні.
          Отже, кожна людина, долаючи свій тернистий шлях, стає мудрішою, загартованішою, а значить кращою.


**************************************************************

Завдання з української мови: на наступний урок роздрукуйте текст і питання до нього.

Читання й аналіз тексту
Прочитайте текст  (цифри в дужках позначають номери рядків) 
і виконайте завдання до нього

ЧАРІВНА СКРИНЬКА
      
        (1–8) Понад 10 років тому у світі з’явилася така собі «чарівна скринька» – сайт, який змінив уявлення про інформацію та доступ до неї… Назва цього сайта – Вікіпедія. Він докорінно вплинув на життя школярів, студентів, журналістів – загалом тієї частини людства, яка потребує постійного й зручного доступу до найрізноманітнішої інформації. Поступово відходять у минуле багатотомники традиційних енциклопедій, багатогодинні походи в бібліотеки, колекціонування довідників і словників. Адже практично кожнісінький факт можна знайти в одній з мільйонів статей, розміщених у Вікіпедії – універсальній багатомовній безплатній веб-енциклопедії.
        (9–17) Заснували проект Джиммі Вейлз і Ларрі Сенґер. Разом вони розробили формулу успіху Вікіпедії. Вейлз вирішив зробити її відкритою для редагування кожним охочим, а Сенґер запропонував використати для цього вікі – так називають сайти, які дають змогу користувачам змінювати зміст і програмне забезпечення (гавайською мовою «вікі» означає «хуткий»). Отже, 2001 року англомовну Вікіпедію було офіційно запущено, а вже 2007 року вона подолала позначку два мільйони статей, ставши найбільшим довідником в історії людства. Проект став джерелом натхнення для численних імітацій, проте жодній так і не вдалося наблизитися в популярності до оригіналу.
        (18–21) Реальних конкурентів Вікіпедія справді не має. За даними дослідників, нині це сьомий найпопулярніший сайт у світі. Енциклопедія має 280 мовних версій, на чотирьох із яких (англійській, німецькій, французькій і нідерландській) – понад мільйон статей.
        (22–30) Проект живе на пожертви та завдяки неоплачуваній праці тисяч волонтерів. Перший збір коштів оголосили, щоб купити ноутбук для волонтера, який згодом став першим директором з технічних питань. З роками потреби енциклопедії зросли – тепер вона має понад 50 оплачуваних працівників і мусить підтримувати роботу сотень серверів. Наприкінці 2010 року Вікіпедія, уже вкотре провівши кампанію зі збору добровільних внесків, змогла отримати 16 мільйонів доларів – більше й за коротший термін, ніж будь-коли раніше. Середній розмір пожертви становив усього 22 долари, хоча енциклопедія отримує й більші гранти, наприклад, два мільйони доларів 2010 року від Ґуґл.
       (31–38) Утім симпатикам і творцям Вікіпедії рано спочивати на лаврах. Спостерігачі зазначають, що темпи додавання нових статей значно сповільнилися. Причиною може бути те, що вже наявні на сьогодні статті описують більшість відомих людству фактів. Паралельно, однак, відбувається й процес відпливу редакторів-добровольців, завдяки яким проект виявився успішним. Критики наголошують, що Вікіпедія стає дедалі ексклюзивнішою: статті та правки нових редакторів змінюють або скасовують частіше, ніж тексти елітної групи постійних редакторів. Це відлякує новачків, а отже, не сприяє появі нових статей.
       (39–45) Натомість багатьох науковців той факт, що будь-яка людина може анонімно виправити статтю, написану фахівцем, украй обурює. А чимало викладачів узагалі забороняють своїм студентам використовувати Вікіпедію, бо вважають її ненадійним джерелом інформації. Саме «антиелітаризм» проекту призвів 2002 року до розриву між Вейлзом і Сенґером, якого обурював брак поваги до експертів. За словами останнього, він не зміг змиритися з тим, що «в проекті була отруйна соціальна й політична атмосфера».
       (46–51) Україномовна Вікіпедія з’явилася 2004 року і на сьогодні нараховує понад 400 тисяч статей. За статистикою, українська Вікі є найпоширенішим і найбільшим енциклопедичним ресурсом українською мовою. Це свідчить передусім про самовіддану працю українських вікіпедистів. Станом на кінець 2012 року  156 тисяч зареєстрованих користувачів української Вікіпедії зробили принаймні одне редагування.
        (52–59) Загалом же сучасний стан розвитку «чарівної скриньки» характеризується справжнісінькими війнами: представники різних націй намагаються підняти свою мовну версію якнайвище в рейтингах. На щастя, це той випадок воєнних дій, коли запеклі битви для кожної зі сторін закінчуються перемогою: результатом суперництва стає не руйнування, а поширення знань, завдяки чому «чарівна скринька» ніколи не перетвориться на «скриньку Пандори», адже її відкриття робитиме знання доступнішим, що, є надія, сприятиме розвитку кожної нації зокрема й людства загалом, а отже, злагоді у світі.
                                                   За Д. Губенком, журнал «Український тиждень»,569 слів


 1. З тексту можна зробити висновок, що перевагами Вікіпедії порівняно з традиційними енциклопедіями є все перераховане, ОКРІМ
А       можливості звернення до джерела будь-коли
Б         універсальності інформації, яку можна знайти
В        зручності роботи з потрібними матеріалами
Г         відсутності суворої експертизи змісту статей

 1. Наявне в тексті протиставлення «чарівна скринька» / «скринька Пандори» може бути інтерпретоване як протиставлення за значеннями
А       злагода / розбрат
Б         знання / невігластво
В        доступність / таємність
Г         відкритість / закритість

 1. Говорячи про «антиелітаризм» (рядки 39–45) як політику, що лежить   в основі стратегії творення Вікіпедії, автор має на увазі
А       доступність інформації з веб-енциклопедії для будь-яких прошарків населення
Б         рівність усіх у праві створювати й редагувати будь-які статті веб-енциклопедії
В        низьку якість веб-енциклопедії через відсутність фахового редагування  статей
Г         відсутність поваги до експертів і віддання переваги анонімному  редагуванню

 1. У тексті немає мікротеми
А       проблеми розвитку Вікіпедії
Б         конфлікт «батьків» Вікіпедії
В        популярність Вікіпедії у світі
Г         заборона доступу до Вікіпедії

 1. Факт про те, що середній розмір пожертви на Вікіпедію становить усього  22 долари (рядки 22–30), автор наводить, щоб
А       поінформувати читачів про Вікіпедію як доволі прибуткову справу для  організаторів
Б         показати, що сайт Вікіпедія не гребує навіть найменшими сумами для свого розвитку
В        засвідчити, що цей проект підтримує чимало простих людей, розуміючи  його користь
Г         підтвердити думку про Вікіпедію не як про бізнес-проект, а як про добровільну справу
 1. Засобом міжфразового зв’язку між другим і третім реченнями тексту є
А       лексичний повтор
Б         вставне слово
В        прислівник
Г         займенник

 1. Загальною темою тексту є розповідь про
А       історію випадкової появи Вікіпедії
Б         Вікіпедію від її появи й до сьогодні
В        стан українського варіанта Вікіпедії
Г         поширення Вікіпедії в усьому світі

 1. Для тексту характерним є поєднання ознак стилів
А       наукового й офіційно-ділового
Б         публіцистичного й наукового
В        офіційно-ділового й публіцистичного
Г         художнього й наукового


************************************************************
11 клас. Українська література

Завдання 1. Опрацюйте запропоновану теорію. Якщо є потреба,            
Завдання 2. Перенесіть у зошит запропоновані схеми.
Завдання 3.  Випишіть цитати характеристики Степана у формі таблиці /по 3
цитати з кожної групи, можна більше/.

                        Цитати характеристики Степана Радченка

      № 
     з/п  
           Риса вдачі
                            Цитата
     Опис епізоду
     1.   
  Наполегливий,    рішучий
     Він показав себе вартим тих трьох років праці, що відбув на селі без свят і спочинків, коли бажання вчитись опанувало його. Останні пуди заробленого борошна й свої маленькі червінці він віддав учителеві й витрачав на книжки та папір. Він зрікся всього, став диваком і відлюдьком, з якого нишком глузували товариші; просиджував ночі коло каганця і снив формулами та логаритмами. Та робота, що він проробив, була під силу тільки міцному духові, і він здолав її, бо ясно знав, чого хотів. Хотів вступити до вищої школи. Про той день, коли це станеться, мріяв боязко й побожно. І от цей день прийшов.
   Легко вступає до інституту
     2.
    Відповідальний
     3.
    Талановитий
     4.
    Меркантильний
     5.
    Егоїстичний
     6.
    Гордовитий

Позитивні:                                                            
Ø  рішучий, наполегливий 
Ø  талановитий, має здібності до літератури                                                  
Ø  прагматичний   /прагматик – це людина, яка все робить тільки з точки зору доцільності, вигоди, та якій не притаманні бездумні витівки/              Ø  спостережливий, уміє аналізувати                                           
Ø  відповідальний                                             
Ø  самоіронічний  /самоіронія – здатність, не принижуючи себе, посміятися над собою/                                           

Негативні:
Ø  егоїстичний, самозакоханий
Ø  самотній
Ø  меркантильнийкорисливий
Ø  гордовитий
Ø  критичний


*************************************************************
Підготовка до ЗНО з української літературиТестові завдання  з української літератури за програмою 8-9 класу