11 клас. Українська мова.

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
Рекомендовані підручники й посібники:

Азарова Л.Є., Горчинська Л.В., Корженко З. П. Практичний курс української мови для слухачів підготовчого відділення. Синтаксис. Навчальний посібник. - Вінниця, 2006.


Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К., 1993.


   Сучасна українська мова: Підручник /О. Д. Пономарів, В. В. Різун,  Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. — К., 2001.